MISSIÓ I

Ja fa dues setmanes que vam aterrar a la Terra i vam prendre el primer contacte amb la superfície del planeta. En aquests dies hem pogut prendre vàries observacions:

- Les hores de llum i foscor al dia no són les mateixes, a més, cada dia que passa és major el temps de foscor.

- Durant la foscor, apareix el que sembla un satèl·lit natural i la seva forma, aparantment, varia amb els dies.

- La temperatura és relativament baixa, el dia d'arribada la mitja va ser de 16ºC. A més, cada dia que passa les temperatures són més baixes.

- Dada addicional: hem observat una espècie de llums de tonalitats verdes al cel. 

D'altra banda, una sonda no tripulada va ser enviada a una altra zona del planeta. Hem rebut les dades que la sonda ha estat recollint i a l'analitzar-les hem tingut vàries sorpreses:

- Les hores de llum i foscor al dia són pràcticament les mateixes i no semblen variar amb els dies.

- Durant la foscor, apareix el mateix satèl·lit natural, tot i que la seva forma no és exactament la mateixa.

- La temperatura és bastant més alta, el dia d'arribada la mitja va ser de 25ºC. A més, es manté pràcticament igual cada dia.

La diferència entre les dades recollides per nosaltres i la sonda no ens acaben de concordar... Així doncs, la teva missió serà descobrir quin fenomen s'amga darrera de tot això. A continuació t'adjuntem un mapa de la superfície del planeta amb la localització dels diferents punts de recollida de dades.

Per accedir a la Base de Comunicacions, clica sobre el seu logo.

temperatura.png
moon-phases.png
mapamundi.jpg

Localització

tripulació

Localització sonda

no tripulada

Clica sobre els punts del mapa per accedir a més informació.